4e Versie

Glasgow-overeenkomst: Klimaatverdrag van de burgers Het institutionele kader dat regeringen, internationale organisaties en het hele economische systeem voor de klimaatcrisis gebruiken, slaagt er niet in om de opwarming van de aarde tegen 2100 onder 1,5 of 2°C te houden. Dit institutionele kader is gebouwd om te falen en een illusie van klimaatactie te creëren terwijl beslissende stappen worden uitgesteld en de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen.
[ ... ]